2016. október 21., péntek

Napi érdekesség - 48 - A meteorológia állomások adatsora - 2

     A GHCN havi adatbázisának adatai alapján folytatom az előző bejegyzést, ahogy újabb érdekes dolgokat hámozok ki az adatokból:
     Az előző posztban készült grafikon értékei azért nem jellemzik jól a valóságot, mert a különböző állomásokban, minden évben átlagot számoltam, ott is, ahol az évben csak 2-3 hónap értéke volt.  Így bizonyos, hiányos állomások évi átlaga nem helyes, mert nem tartalmazza mind a 12 hónapot, és ez hibákhoz vezet, pl. ha csak a nyári hónapokban vannak értékek, akkor az helytelenül megemeli az évi átlagot.  Ezért kiszűrtem minden olyan adatsort, amely hiányos, csak azokban az állomásokban és csak azokban az években számoltam átlagot, amelyben nincsenek hiányzó hónapok, tehát az állomás évi átlaga tartalmazza mind a 12 hónapot.
     Az így kapott adatsort átlagoltam évekre, illetve kiszámoltam, hogy minden évben hány állomás rendelkezett teljes adatsorral.
    Egy pár térképet és grafikont készítettem, egyet 1701-től 2015-ig, a másikat 1900 - 2015 között. 1701-ben csak egy értékem volt és valójában úgy 1900 körül van megfelelő számú és lefedettségű állomás. 

A képekre érdemes kattintani, hogy nagyobb méretben jelenjenek meg.

Állomások száma 1701-2015:

 

 Hőmérsékleti értékek 1701-2015:


 A két grafikon egymásra téve: A grafikonokról az olvasható le, hogy az 1800-as évektől kezd emelkedni a hőmérséklet, az 1950-es években megugrik az állomások száma és a hőmérséklet is, a hőmérséklet esik 1990-ig, és ami érdekes, a 90-es évek magas értékei után a 2000-es évek már hűvösebbek.

De nézzük ugyanezeket a grafikonokat 1900-2015 között:

   Ezeken már jobban látszik a 2000-es évek "hűvössége". Még egyszer, ne feledjük, hogy ezek az értékek az összes földi állomás nyers (raw) értékeiből vannak számolva és az, hogy milyen állomások hiányoznak, az nagy mértékben befolyásolja az értékeket. Látható is, hogy a 2000-es évek értékeinél kb. 2000 állomás adataival rendelkezünk, míg a 90-es években ez a szám 2500 körüli.
     Tehát nem lehet levonni azt a következtetést, hogy hűlt a klíma, csak azt, hogy az 500-al kevesebb állomáson mért értékek alacsonyabbak a 2000-es években , mint a 90-es években mért értékek.
 Ami meglepő, hogy az El-Nino évek és azt követő hőmérséklet-esések, még így is milyen szépen kirajzolódnak a grafikonon: 1998,  2010 stb.
 
Térképeken is ábrázoltam a számításnál felhasznált állomásokat:

1850 - állomások:


     Gyakorlatilag csak Európa van lefedve úgy-ahogy. Ebből is látszik, hogy nonszensz arról beszélni, hogy pl. az ipari forradalom óta mennyit nőtt a globális hőmérséklet! Hiszen a mostani években is, még anomália szinten is vannak évek, amikor a két félteke között több mint 0,5 fok különbség van, az abszolút hőmérsékleti értékek különbségéről nem is beszélve. Vajon mekkora lehetett 1850-ben a déli félteke átlaghőmérséklete? Hány állomás alapján becsülték meg ezt az értéket?

1850 - Európa:


1967:  
Az "aranykorban" így nézett ki a világtérkép. Na ebből már lehet globális hőmérsékletet számolni, ez már közelit a valósághoz!


1967, Európa:


Nézzük a mostani helyzetet:

2015:


2015, Európa:


   Nem rossz, de azért vannak elég hatalmas zónák, ahol elég silány a lefedettség (Afrika, Dél-Amerika közepe, sarkok).
    Érdekes, hogy Magyarország  egyetlenegy állomással sem szerepel, az aktuális hőmérséklet-számolásoknál!

Végkövetkeztetés:
  - teljesen tudománytalan az 1950 előtti hőmérsékletekhez hasonlítani a mostaniakat
  - 1950 óta az állomások számával összhangban változik a hőmérséklet: 1950-1990 között jóformán párhuzamosan csökken a két érték, illetve a 90-es évekhez és a 2000-es évekhez két-két szint tartozik, úgy állomásszámot tekintve, mint hőmérsékletet tekintve. 
 - ezekből az derül ki, hogy a hőmérséklet nagyon érzékenyen függ az állomások számától, és nem mutatható ki semmilyen  gyorsuló melegedés, mint ahogy az ezekből az értékekből ( !!!! ) számolt Gistemp esetén.

Az adatokkal tovább fogok játszadozni, és a részletekről beszámolok majd:  folyt. köv.

Érdemes megvizsgálni pl. a következőket:

  - az adatokat tovább szűrőm és csak azon állomásokra készítem el a grafikont, amelyek egy bizonyos periódusra (pl. 1950 óta) folyamatos adatokkal rendelkeznek
 - csoportosítom az adatokat különböző kritériumok alapján: városi-vidéki, féltekeként, kontinensenként, régiónként, országonként,stb
 - a rendelkezésre álló állomásokból geo-statisztikai interpolálásokat alkalmazva (lineris interpolásás, krigelés, stb) kiszámítom a globális hőmérsékleti értékeket.

2016. október 17., hétfő

Napi érdekesség - 47 - A meteorológiai állomások adatsora

Az előző bejegyzésem egyik grafikonja alapján végeztem egy kis nyomozást, utánajárást.
A következő grafikonról van szó:
Ez a meteorológiai állomások adatait tartalmazza, a mért átlaghőmérsékletek évi átlagait, illetve az állomások számát. A grafikon keletkezéséről részletesen olvashatunk itt: http://www.uoguelph.ca/~rmckitri/research/nvst.html .   
Ami meglepő ezen a grafikonon, (azon a tényen kívül, hogy a melegedés egybeesik az állomások számának drasztikus csökkenésével ) az az, hogy azt mutatja, hogy 1990-ig semmilyen melegedés nem volt!
 Letöltöttem én is a GHCN havi adatait (ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/ghcn/v3/,     a nyers adatokat a következő állomány tartalmazza: ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/ghcn/v3/ghcnm.tavg.latest.qcu.tar.gz), hogy megpróbáljam reprodukálni a grafikont. Miután sikerült Excelbe beimportálni az adatokat, a feldolgozás már nem járt sikerrel, mert az Excel nem volt képes ekkora adatmennyiséggel dolgozni: az állomány minden létező állomás havi átlagait tartalmazza a kezdetektől, az első adatok 1751-ből valók. Ezért egy programot írtam (A Turbo-Delphi ingyenes verziójával), amivel sikerült kiszámolnom a következőket:
   - minden évre az állomások számát és 
   - ezen állomásokban mért havi értékek évi átlagát, majd
   - ezen állomásonkénti évi átlagok össz.-átlagát arra az évre.
Így kaptam minden évre 2 értéket, az állomások számát és az átlaghőmérsékletet.
Mielőtt közölném a grafikont, egy-két megjegyzés:
  - az előző posztban láthattuk, hogy az állomások nem fedik le egyenletes a Föld felszínét. Így ezek az értékek nem jellemzik megfelelően a Föld átlaghőmérsékletét.
   - a helyes módszer az lenne (és ezt teszik a globális hőmérsékletet számoló intézmények is), hogy földrajzi koordináták alapján csoportosítsuk ezeket az állomásokat egységnyi felületekre, cellákba és egy-egy cellában kiszámoljuk az abba eső állomások átlagait. Ez már jobban közelítené a globális átlaghőmérsékletet, a baj az, hogy mekkora felbontást, cellaméretet válasszunk? Mert ha azt szeretnénk, hogy minél pontosabb legyen a számítás, akkor ez minimális kellene legyen, de ekkor az a probléma, hogy nagyon sok cella marad üresen (nincs állomás), ha pedig annyira növeljük a cella méreteit, hogy minden cellába jusson legalább 1 állomás, akkor már akkora cellákat kapunk, hogy azok, a méreteiknél fogva, már nem jellemzik az átlaghőmérsékletet. A fenti grafikon (és az általam számolt lenti is) tulajdonképpen az az eset, amikor EGY cellával fedjük le a teljes Földet.
Ebből is látszik, az állomásos módszer óriási buktatója, egyszerűen nehéz leírni vele pontosan a teljes globális átlaghőmérsékletet.
A különböző intézmények úgy hidalják át ez a problémát, hogy interpolálnak, extrapolálnak, hogy minden cellát értékkel tudjanak feltölteni. Az így kapott geo-statisztikai megközelítés lesz az átlaghőmérséklet!
Tehát a grafikonokra úgy kell tekinteni, hogy ezek nem a Föld átlaghőmérsékletét jelentik, hanem egyszerűen csak a különböző években rendelkezésre álló adatok átlagát. Ettől függetlenül az tény marad, hogy akkor lett az állomások átlaga nagyobb, amikor a számuk jelentősen csökkent, és a kiesés főleg a vidéki, alacsonyabb értékek mérő állomásokat érintette.

Nézzük, akkor az általam kapott grafikonokat, először az állomások számának alakulása:


Itt egy jelentős különbség van, az eredeti grafikonon az állomások száma eléri a 15000-t is, az én grafikonomon pedig csak a 6000-t a 70-es években. Pedig az eredeti grafikon leírásában is, forrásként a GHCNM (az M a végén jelenti a havi adatokat) volt megadva, a magyarázat az lehet, hogy a GHCN időközben kirostázta az állomásokat és az adatbázisukban most már csak azon állomások szerepelnek, még visszamenőleg is, amelyek valamilyen "quality check"-en keresztül mentek.  
Ha az abszolút számok nem is találnak, a két grafikon alakja szinte megegyezik, tehát tény marad, hogy a 80-as évektől esik, és 90-es évektől pedig meredeken esik az állomások száma.

Nézzük a hőmérsékleteket:


 Ez is érdekes! Az abszolút értékek itt sem találnak, de a grafikon alakja az igen: 90-ig semmi melegedés, majd egy hatalmas ugrás következik. Tehát az arányosan kevesebb állomás adataiból ugyanaz a trend jön ki nekem is, mint ami az eredeti grafikonon látszott!  A különbség csak az, hogy ezen a 90-es évek előtt 13 fok C hőmérsékleteket mértek (a függőleges tengely ezredfokokban van kifejezve, mert így szerepelt a GHCN adatbázisban is ), azután pedig 14 fok C körülieket.
Egymásra illesztettem a 2 grafikont, hogy megkapjam az eredeti mását:


Nézzük egymás alá illesztve is: Ami érdekes, hogy 2016-ra a GHCN adatbázis már csak 2730 állomást tartalmaz. Tehát a csökkenés folytatódik és ezáltal a becsült értékek pontatlansága is állandóan növekszik, vagyis egyre nehezebb kiszámolni a Globális Átlaghőmérsékletet.
 A feldolgozást fogom folytatni, és cellákba csoportosítom az állomásokat és egy-egy cella, vagy akár egy országot lefedő cellák értékeit fogom vizsgálni. Az eredményekről majd beszámolok...

2016. október 13., csütörtök

Napi érdekesség - 46 - Mérőállomások


      Legelső blogbejegyzésemben is írtam részletesen a földi mérőállomásokról, most egy pár érdekes grafikonnal egészítem ki az ott közölteket:

     A földi mérőállomások száma, amelyekből a globális átlaghőmérséklet kiszámolják, évről évre csökken. (forrás: http://appinsys.com/globalwarming/GW_Part2_GlobalTempMeasure.htm)     A fenti 3 térképen látható, hogy a 70-es évekhez képest, lassan visszakerülünk az 1900-as évek szintjére, ami a mérőállomások számát jelenti. A 3. térkép 1997-es, de a körülmények nem sokat változtak azóta, a GHCN, a földi mérőállomások globális hálózata jelenleg (2016 októberi adat) 2734 aktív állomást számol.
     A másik észrevétel az, hogy a mérőállomások nagy száma az USA területére korlátozódik, és feltűnő még a sarki zónákban levő állomások minimális száma.
Ebből is kitűnik, hogy a földi állomások célja a lakott zónák hőmérsékletének a nyomon követése, a lokális klímák rögzítése. Az állomások  területi eloszlása kevésbé alkalmas a Föld globális hőmérsékletének a meghatározására.

 Érdekes összefüggést ábrázol a következő grafikon:


    A globális felmelegedés kezdete egybeesik a mérőállomások számának  drasztikus csökkenésével.
A mérőállomások számának csökkenése azt eredményezi, hogy a globális hőmérsékletet számoló intézmények egyre több esetben kell alkalmazzák az állomások közötti interpolációt illetve az extrapolációt, az állomás adatainak a kivetítését jelentős távolságokra. ( A NASA Gisstemp-nél ez 1200 km!)  
    Nem azt állítom, hogy kizárólag ez okozza a melegedést, de a hibalehetőség egyre nagyobb, az adatok egyre kevésbé alkalmasak arra, hogy a globális átlaghőmérsékletet nagy pontossággal meghatározzák és nem véletlen, hogy a drasztikus hőmérséklet emelkedés és a drasztikus állomásszám csökkenés ennyire egybeesik.

A következő grafikonon az Egyesült Államokbeli  (US) és a világ többi részén (ROW - Rest Of World) levő aktív állomások eloszlását láthatjuk:
 

2005-re ismét eljutottunk oda, hogy az USA állomásainak száma meghaladja a világ többi részén levő állomások számát!

A következő, 2010-es térkép 30 fokos széllességi sávokban mutatja az állomások területi eloszlását:


Kérdés, hogy az Egyenlítő fölötti sáv 626 állomása elég-e arra, hogy ugyanakkora pontossággal meghatározzuk a zóna hőmérsékletét, mint a kb. 4-szer annyi, 2643 állomással dolgozó fölötte levő zóna esetében? A sarki zónákról pedig ne is beszéljünk!
     
     Nézzünk egy pár hőmérséklet anomália térképet, elsőként az október 11.-én mért hőmérsékleti anomáliákat:

  Érdekes módon abban az északi sávban, ahol a legtöbb állomás van, szinte kivétel nélkül mind hideg van! Ausztráliában, ami az USA, Európa és Kelet-Ázsia után a legnagyobb sűrűséggel rendelkezik az állomások terén, szintén az átlagnál hidegebb van!
Ezek után felvetődik a kérdés, hogy helyes-e a globális szintű +0,48 fok C anomália, ha azon a részen, ahol az állomások 90%-a van, mind hideget mérnek,  és a meleg, barna színű területek mind olyan helyeken vannak, ahol a nagyon kevés állomás adatai vannak nagy távolságokra kivetítve?

Nézzük  az októberi (az eddig eltelt napok alapján) anomália térképet:


  A legmelegebb (a legnagyobb anomália) ott van, ahol alig van mérőállomás! Ne csodálkozzunk, ha az északi sarkon meleg van, hiszen a svalbardi repülőtéren levő állomás adatai több-száz kilométerre vannak extrapolálva! Láthattuk az UHI-ról szóló bejegyzésemben, hogy a svalbardi repülőtéren 4-5 fokkal mérnek nagyobb hőmérsékletet, mint a környéken! Sajnos ez már vicc kategória, de az igazságtartalma nem kevés: ahányszor egy-egy repülő leszáll Svalbardon, a sarki zóna kipirosodik az anomália térképen! Nyílvánvalóan az előbbi állítás túlzás, de jól érzékelteti a lényeget: A FÖLDI MÉRŐÁLLOMÁSOK ÁLTAL KISZÁMOLT GLOBÁLIS HŐMÉRSÉKLET ANNYIRA PONTATLAN, HOGY NEM ALKALMAS HOSSZÚTÁVÚ TRENDEK KISZÁMÍTÁSÁRA ÉS ABBÓL TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK LEVONÁSÁRA.  Magyarul: nevetséges, amikor azt halljuk, látjuk a médiában, hogy pl. az idei év 0,01 fokkal melegebb volt az eddigi legmelegebb évnél!
Ugyanakkor biztosak lehetünk benne, hogy október is ki lesz kiáltva a valaha mért legmelegebb hónapnak! A szomorú az, hogy az emberek 99%-a ezt el is hiszi..., mert nem jut el hozzájuk a műholdas mérések grafikonja. Pl. az UAH által mért értékek:

FRISSÍTÉS:

YX megjegyzésére kiegészítettem egy összehasonlító grafikonnal a 3 legutóbbi nagy El-Nino évről. Ezen látszik, hogy 2016 már áprilistól 1998 alatt van:

2016. szeptember 27., kedd

Napi érdekesség - 45 - Adalékok az olvadási szezonhoz

     Az idei olvadási szezonról írtam egy előző bejegyzésben bővebben, most egy pár érdekességgel egészíteném ki az ott leírtakat.
    Először is nézzük a következő grafikont, amely azt ábrázolja, hogy a napok előrehaladtával összesen hány fokkal volt fagypont fölött a levegő hőmérséklete a sarki zóna fölött:


 A grafikonról a következők olvashatók le: 
     - július elején voltak az első fagypont fölötti hőmérsékletek, és ez az átlagnál később következett be (a vastag fekete görbe jelenti az 1980-2010 közötti átlagot), látható, hogy voltak olyan évek, amikor 15-20 nappal korábban kezdett olvadni, és olyanok is, amikor egy pár nappal később.
     - július folyamán szépen gyűltek a plusz fokok, de csak július közepén lépte át egy pár napra az átlagot, a hónap végére ismét átlagalatti értékkel,  70 fok C körül teljesített. Ez azt jelenti, hogy összeadva a júliusi plusz fokokat, összesen 70 körüli érték jön ki.
    - augusztus folyamán a görbe egyre inkább vízszintessé vált, ez azt jelentette, hogy nem igazán volt fagypont feletti hőmérséklet, ami a görbét fennebb vitte volna.
    - szeptemberre már beállt a teljesen vízszintes állapot, tehát az olvadás teljesen megszűnt.
    - összességében elmondhatjuk,  hogy az átlagnál hidegebb volt az idei olvadási év az északi-sarki zónában, az átlagnál kevesebb olvadási pontot tudott összegyűjteni a nyár folyamán.

     Ez a grafikon szépen mutatja, hogy az idén sem a magas hőmérsékletek miatt olvadt az északi jég, hanem a viharok által történő szétforgácsolás és az alulról ható melegebb óceáni víz volt az a tényező, aminek köszönhetően 2012-őt megelőzve, az utolsó-előtti helyen végzett a jégkiterjedés.
   Ez egy olyan tény, amiről a médiában egyáltalán nem hallunk. A kizárólag onnan tájékozódó emberek képzetében az él, hogy az eddigieknél minden képzeletet felülmúló rekord melegek vannak világszerte, és ez a sarkakra hatványozottan jellemző, ott még melegebb van, és ezért olvad olyan nagy mértékben a jég.   Ezzel szemben a jég, nem az emelkedő hőmérsékletek miatt olvad, hanem az óceán hőmérséklete az, ami vezérli és nagymértékben meghatározza az olvadást.
     A nemrég felfedezett óceáni ciklusok (AMO, PDO) az elmúlt kb. 40 évben pozitív fázisban voltak, az elkövetkező években fordulnak lefele, ez azt jelenti, hogy a sarki zónát körbeölelő óceánok vize a következő évtizedekben hűlni fog! Ebbe még belekavar néha az El-Nino is, amikor jelentősen megnövekszik az óceánok hőmérséklete, de a hosszú távú trend az a lehűlés lesz. Ez pedig azt vetíti előre, hogy a jégkiterjedés csökkenésének trendje is megszakad és a jég növekedni fog!
     Persze ez csak egy elmélet, ami egyáltalán nem tökéletes, mert nem vesz, és nem is tud figyelembe venni minden tényezőt. Hogy mennyire helyes, azt meglátjuk az elkövetkezendő években.
    Addig is figyelemre méltó (még ha hosszútávú jelentősége nincs is) az, hogy milyen ütemben növekszik a jég, azóta már a 7. helyen áll, megelőzve az elmúlt évek értékeit:

     Egy másik érdekesség, ami az olvadási szezonhoz kapcsolódik, az a Grönlandi helyzet. Következzen 2 grafikon, ami ugyanazt ábrázolja, a grönlandi jégtakaró felületének olvadását százalékban kifejezve, csak más-más bázissal, az első, a DMI grafikonja az 1990-2013-as bázissal, míg a második, az NSIDC grafikonja az 1981-2010-es bázissal:
Mit olvashatunk le ezekről a grafikonokról?:

- az olvadás szokatlanul korán, áprilisban kezdődött, ekkor persze tele volt a média a vészhírrel, de aztán elég alacsony görbe mentén haladt tovább a DMI grafikonján, erről már nem olvastunk a médiában.
- az utóbbi 30 évhez (1981-2010) képest átlag feletti olvadás volt, de ha az első grafikonon ábrázolt, utóbbi 24  évhez képest nézzük (1990-2013), akkor az olvadás jóformán végig az átlag alatt haladt.
- mindkét grafikon esetében jól látszik, hogy július végén volt az a periódus, amikor Grönland felületének 40%-án olvadást mértek.

Két további grafikon, ami a Surface Mass Budget-el (Felszíni Tömeg Mérleg) kapcsolatos:


     


     Az első a napi mérleget ábrázolja, a második a napi mérlegek összegét, vagyis az akkumulálódást.
Az elmúlt olvadási szezon a barna görbe, a kék már a szeptemberben kezdődött következő szezont jelenti, a piros pedig a rekord 2012-est.
     Ezekről a grafikonokról is érdekes dolgokat lehet leolvasni:
   - ha a barna görbéket figyeljük, lehet látni, hogy a napi mérleg 2015 szeptemberétől kezdődően egészen 2016 április-májusig pozitív volt, sokszor elérve, megközelítve  a napi 8 Gt-t, ami azt jelenti, hogy ennyivel növekedett aznap a felszíni jég tömege. Itt meg kell jegyeznem, hogy az SMB, a felszíni mérleg, a felszínen keletkező olvadás és fagyás közötti mérleg, és nincs benne a gravitáció okozta jelenség (calving), a szárazföld szélén az óceánba omló jégtömeg.  A TMB (Total Mass Budget) jelzi az össztömegmérleget, és ez negatív, de nem a felszíni olvadásnak köszönhetően, hanem jórészt a gravitáció miatt. Ez nem új jelenség, mióta a jégkorszakból jövünk ki, azóta tart és ennek is  köszönhető a folyamatos tengerszint emelkedés is.
   - érdekes, hogy az El-Nino miatt szokatlanul meleg téli időszakban (december-március) a napi mérleg is alacsony volt, alig egy párszor haladva meg a 4 Gt/nap mérleget, az előtte levő, majd utána következő pár hónap is magasabb értékekkel szerepel!
   - júniusban a görbe lement 0 alá és augusztus végére kapaszkodott fel ismét föléje. Ez azt jelenti, hogy ebben a 3 hónapnyi periódusban van csak negatív mérlegünk, ekkor olvad el több jég, mint amennyi havazással és visszaolvadással keletkezik.

- az idei olvadási szezonban az akkumulálódott SMB  +250 Gt volt!  Ez azt jelenti, hogy ennyivel több jég keletkezett, mint amennyi felszíni olvadással távozott!


     Ezeket a jelenségeket figyelembe véve más értelmet nyer a médiában hallott, látott grönlandi olvadás. Hiszen ha az időjárás okozta mérleget tekintjük, Grönland egyáltalán NEM OLVAD, ezt jelzi az idei 250 Gt felhalmozódott jég is.  A grönlandi jégveszteség kizárólag a meleg vizű óceánba kerülő jégből adódik.
  Tehát itt is, akárcsak a sarki, óceáni jégnél, az olvadásért főleg az óceán meleg vize a felelős és nem a levegő hőmérséklete! A fenti számok, grafikonok egyértelműen igazolták, hogy 2016-ban, az eddigi legmelegebb évben, az északi jég olvadásánál még mindig nem a levegő hőmérséklete a döntő tényező, hanem az óceánok hőmérséklete.
     Jogosan tevődik fel a kérdés, hogy ha az óceáni hőmérséklet ingadozási ciklusok (AMO, PDO) ugyanúgy követik egymást, ahogy eddig tették, akkor az milyen hatással lesz a jégre? Hamarosan megtudjuk, mert az AMO 40 éve növekszik és most a csúcsán vagyunk és hamarosan elindul lefele. A lefele tartó szakasz el is indult, ebbe egy kicsit belezavart az El-Nino, de ennek elmúltával az Atlanti-Óceán vize a lehűlési fázisba kerül és ez az elmúlt évekhez képest több jeget fog jelenteni északon!

2016. szeptember 20., kedd

Hűl a múlt, melegszik a jelen?

Hűl a múlt, melegszik a jelen?


   
    Sokan bírálják és vádolják a hivatalos, globális hőmérsékleti értékeket közzétevő intézményeket a címben szereplő állítással. Többször írtam én is róla, hogy pl. a NASA Gistemp adatbázisa, amit havonta közölnek, minden alkalommal más és más értékeket tartalmaz.
    A NASA a változtatásokat nem tagadja, azt igen viszont, hogy mindig a múltat hűtenék és a jelent melegítenék.
    Az előző posztban grafikonokon keresztül mutattam be a NASA módszerét a globális felmelegedés felnagyítására, most vizsgáljuk meg ezt konkrét, hozzáférhető, hivatalos adatokon keresztül.
    
A módszer:
   Megvizsgáljuk az adatbázis legutolsó értékeit (2016 - http://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata_v3/GLB.Ts+dSST.txt) összehasonlítva egy 5 évvel korábbi verzióval (2011  -  https://web.archive.org/web/20120104220939/http://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata_v3/GLB.Ts+dSST.txt), úgy, hogy mindkét verzióban két, klimatikus szempontból reprezentatív 30 éves periódust fogunk vizsgálni. Legyen ez a két periódus az 1901-1930 (múlt) és az 1981-2010 (jelen).

    A NASA mindig a legújabb értékeket közli, havonta. A régebbi verziók nem publikusak a NASA szerverein. A legkorábbi verzió, amihez az Internet-időgépeken hozzá lehet jutni, s ami így hivatalosnak tekinthető, mert a NASA archivált weblapjáról van, az a 2011-decemberi verzió. Különböző blogokon fellelhetők régebbi verziók is, de ezeknél nem ellenőrizhető, hogy mennyire eredeti az értéksor.
     Így lehetőségünk van nekünk is az adatokat megvizsgálni, direkt az eredeti adatbázisból, és saját számításokat végezni, ízelítőt kapva, még ha a periódus rövid is (5 év), a NASA módszereiről.

    Nézzük táblázatba foglalva ezeket az értékeket. Először a 2016-os verzió múltra vonatkozó adatait közlöm. Ne ijesszen meg ez a hosszú táblázat, ez a havi anomáliákat tartalmazza, sokat nem mondanak ezek az értékek, majd a 2011-eshez viszonyított különbségek lesznek érdekesek:

2016
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1901 -30 -6 4 -7 -19 -11 -10 -14 -17 -30 -18 -31
1902 -21 -5 -30 -29 -31 -35 -27 -28 -22 -28 -37 -47
1903 -29 -7 -24 -41 -43 -45 -31 -44 -43 -42 -40 -48
1904 -65 -55 -47 -51 -51 -50 -49 -44 -47 -36 -18 -30
1905 -39 -60 -26 -37 -34 -32 -25 -21 -15 -24 -9 -22
1906 -31 -35 -16 -3 -21 -22 -27 -20 -25 -21 -39 -19
1907 -45 -53 -25 -41 -47 -44 -36 -37 -32 -25 -52 -51
1908 -46 -37 -58 -46 -41 -39 -36 -46 -33 -44 -52 -50
1909 -71 -48 -53 -60 -55 -53 -44 -30 -38 -40 -32 -55
1910 -45 -44 -48 -40 -35 -37 -32 -34 -37 -39 -57 -70
1911 -64 -61 -63 -56 -52 -47 -41 -43 -38 -26 -21 -26
1912 -28 -14 -38 -20 -21 -27 -42 -52 -47 -56 -39 -43
1913 -42 -44 -44 -37 -46 -46 -35 -33 -33 -35 -20 -4
1914 1 -14 -24 -29 -20 -23 -25 -16 -14 -6 -21 -10
1915 -21 -2 -9 6 -2 -16 -4 -16 -13 -23 -13 -25
1916 -20 -23 -32 -26 -28 -44 -34 -27 -30 -29 -43 -78
1917 -47 -54 -48 -39 -49 -41 -24 -27 -19 -36 -29 -72
1918 -43 -33 -21 -40 -38 -29 -21 -27 -14 -4 -16 -31
1919 -22 -21 -25 -17 -20 -28 -21 -19 -17 -16 -29 -35
1920 -16 -23 -8 -26 -25 -33 -32 -29 -20 -29 -34 -48
1921 -4 -21 -28 -36 -36 -31 -16 -24 -17 -6 -16 -19
1922 -35 -44 -13 -21 -34 -34 -27 -31 -29 -33 -17 -17
1923 -28 -37 -32 -39 -34 -24 -29 -29 -28 -13 3 -6
1924 -24 -28 -12 -35 -19 -29 -27 -35 -31 -36 -23 -42
1925 -34 -35 -23 -25 -30 -34 -29 -18 -14 -17 3 10
1926 20 8 13 -15 -25 -25 -20 -10 -11 -11 -6 -30
1927 -28 -20 -38 -30 -24 -27 -13 -19 -5 -1 -4 -36
1928 -4 -12 -28 -28 -30 -41 -21 -25 -19 -18 -10 -20
1929 -47 -60 -33 -40 -38 -43 -32 -28 -23 -15 -14 -55
1930 -29 -24 -8 -25 -25 -17 -16 -10 -10 -8 14 -9

Ugyanezen évek értékei 2011-ben a NASA szerint:


2011
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1901 -21 0 2 -3 -15 -14 -17 -19 -22 -26 -24 -26
1902 -14 5 -23 -26 -29 -30 -17 -27 -26 -32 -42 -46
1903 -25 5 -16 -36 -32 -42 -28 -38 -43 -41 -32 -45
1904 -56 -45 -34 -43 -41 -35 -33 -34 -38 -30 -12 -21
1905 -31 -55 -21 -35 -28 -26 -22 -17 -17 -26 -10 -21
1906 -27 -30 -17 -3 -20 -13 -22 -12 -22 -15 -38 -14
1907 -42 -50 -28 -46 -50 -45 -39 -39 -28 -25 -44 -43
1908 -41 -26 -47 -41 -34 -26 -24 -34 -22 -30 -40 -40
1909 -56 -38 -43 -45 -42 -41 -33 -20 -23 -22 -19 -40
1910 -33 -32 -35 -34 -35 -34 -21 -24 -29 -31 -42 -56
1911 -53 -47 -50 -49 -41 -38 -24 -28 -24 -18 -18 -19
1912 -23 -10 -31 -22 -21 -20 -39 -52 -43 -52 -31 -34
1913 -38 -34 -38 -35 -38 -43 -28 -24 -25 -31 -18 -3
1914 -3 -11 -20 -24 -16 -15 -16 -14 -17 -1 -19 -15
1915 -21 -7 -14 1 -2 -2 -2 -11 -6 -20 -12 -19
1916 -17 -16 -32 -26 -32 -38 -27 -20 -26 -18 -35 -63
1917 -41 -50 -49 -38 -56 -36 -18 -21 -15 -36 -30 -70
1918 -48 -44 -28 -45 -46 -35 -29 -38 -23 -7 -20 -33
1919 -17 -20 -19 -12 -18 -19 -19 -15 -12 -18 -45 -34
1920 -13 -20 -1 -14 -11 -19 -25 -20 -20 -26 -29 -45
1921 -5 -17 -14 -16 -20 -15 -1 -27 -20 -8 -17 -17
1922 -31 -36 -20 -25 -31 -25 -17 -26 -29 -26 -17 -19
1923 -24 -27 -24 -35 -36 -22 -28 -30 -27 -9 1 -3
1924 -22 -25 -10 -32 -22 -21 -19 -21 -24 -25 -14 -32
1925 -31 -26 -18 -18 -24 -29 -21 -14 -17 -20 0 15
1926 21 13 23 -8 -14 -16 -9 1 -4 0 -5 -20
1927 -19 -5 -30 -23 -20 -18 -7 -16 -8 2 -2 -30
1928 2 -3 -19 -24 -25 -28 -11 -17 -12 -12 0 -8
1929 -32 -43 -24 -31 -32 -33 -27 -24 -20 -8 -1 -43
1930 -16 -14 -3 -16 -17 -15 -9 -2 -8 -8 16 -2


Nézzük akkor a különbséget, kivonjuk a 2016-os verzióból a 2011-es verzió értékeit:


  
2016-2011
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1901 -9 -6 2 -4 -4 3 7 5 5 -4 6 -5
1902 -7 -10 -7 -3 -2 -5 -10 -1 4 4 5 -1
1903 -4 -12 -8 -5 -11 -3 -3 -6 0 -1 -8 -3
1904 -9 -10 -13 -8 -10 -15 -16 -10 -9 -6 -6 -9
1905 -8 -5 -5 -2 -6 -6 -3 -4 2 2 1 -1
1906 -4 -5 1 0 -1 -9 -5 -8 -3 -6 -1 -5
1907 -3 -3 3 5 3 1 3 2 -4 0 -8 -8
1908 -5 -11 -11 -5 -7 -13 -12 -12 -11 -14 -12 -10
1909 -15 -10 -10 -15 -13 -12 -11 -10 -15 -18 -13 -15
1910 -12 -12 -13 -6 0 -3 -11 -10 -8 -8 -15 -14
1911 -11 -14 -13 -7 -11 -9 -17 -15 -14 -8 -3 -7
1912 -5 -4 -7 2 0 -7 -3 0 -4 -4 -8 -9
1913 -4 -10 -6 -2 -8 -3 -7 -9 -8 -4 -2 -1
1914 4 -3 -4 -5 -4 -8 -9 -2 3 -5 -2 5
1915 0 5 5 5 0 -14 -2 -5 -7 -3 -1 -6
1916 -3 -7 0 0 4 -6 -7 -7 -4 -11 -8 -15
1917 -6 -4 1 -1 7 -5 -6 -6 -4 0 1 -2
1918 5 11 7 5 8 6 8 11 9 3 4 2
1919 -5 -1 -6 -5 -2 -9 -2 -4 -5 2 16 -1
1920 -3 -3 -7 -12 -14 -14 -7 -9 0 -3 -5 -3
1921 1 -4 -14 -20 -16 -16 -15 3 3 2 1 -2
1922 -4 -8 7 4 -3 -9 -10 -5 0 -7 0 2
1923 -4 -10 -8 -4 2 -2 -1 1 -1 -4 2 -3
1924 -2 -3 -2 -3 3 -8 -8 -14 -7 -11 -9 -10
1925 -3 -9 -5 -7 -6 -5 -8 -4 3 3 3 -5
1926 -1 -5 -10 -7 -11 -9 -11 -11 -7 -11 -1 -10
1927 -9 -15 -8 -7 -4 -9 -6 -3 3 -3 -2 -6
1928 -6 -9 -9 -4 -5 -13 -10 -8 -7 -6 -10 -12
1929 -15 -17 -9 -9 -6 -10 -5 -4 -3 -7 -13 -12
1930 -13 -10 -5 -9 -8 -2 -7 -8 -2 0 -2 -7

    Így ez elég áttekinthetetlen, de látva a sok negatív számot, az már kezd körvonalazódni, hogy a 2016-os értékek kisebbek, mint a 2011-esek, tehát ez a periódus 5 év alatt HŰLT.
     Pl. ha az első értéket vesszük, 2016-ban azt mondja a NASA, hogy 1901 januárja -30 századfokkal volt hidegebb az átlagnál (első táblázat). 5 évvel előtte, 2011-ben még azt mondták, hogy az 1901-es januári anomália -21 századfok volt (második táblázat). Tehát 5 év alatt a NASA az 1901-es januári értéket 0,09  °C-al csökkentette (harmadik táblázat századfokokban kifejezve). Sok? Nem tűnik annak. De ez csak EGY HÓNAP értéke. A táblázat 360 értéket tartalmaz, ebből 285 negatív, 15 egyenlő 0-val, és csak 60 pozitív érték van.  Ez azt jelenti, hogy 285 hónap hűlt és csak 60 melegedett. A 360 hónap átlaga -5,04 századfok, vagyis -0,05  °C. Mit jelent ez az érték? Azt, hogy 5 év alatt a NASA ennyivel hűtötte ennek a 30 éves múltbeli időszaknak az átlaghőmérsékletét.
Nem tűnik ez se soknak, de menjünk tovább, számoljuk ki a "jelen-melegítést":

Jöjjön most a jelen (1981-2010) 3 táblázata:

- a 2016-ban közölt értékek:
 
2016
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1981 56 41 48 31 25 30 34 34 17 13 21 41
1982 9 14 -1 9 16 5 13 8 15 13 14 42
1983 52 40 42 30 35 18 15 30 38 15 30 17
1984 30 18 29 8 33 4 16 15 19 14 4 -6
1985 21 -7 17 11 17 17 -1 14 14 11 9 15
1986 30 39 29 26 26 12 13 12 2 14 11 16
1987 36 46 17 24 25 36 45 28 39 32 24 47
1988 57 41 49 45 44 42 35 46 41 39 13 34
1989 15 35 36 33 17 14 33 35 36 32 21 37
1990 40 41 76 55 46 38 43 29 30 42 46 42
1991 42 50 35 52 39 54 51 42 50 32 31 32
1992 44 42 47 24 32 24 13 9 0 11 4 22
1993 37 39 35 27 26 23 28 13 11 23 7 19
1994 30 4 26 41 28 41 31 23 31 41 46 36
1995 50 77 44 47 28 44 47 47 34 48 44 29
1996 27 49 33 37 29 26 35 48 26 20 41 40
1997 32 37 51 37 38 54 35 42 55 64 65 59
1998 61 89 63 63 70 78 70 67 45 46 50 56
1999 48 66 34 33 32 37 41 34 43 43 41 46
2000 26 58 59 59 39 43 42 43 42 30 33 30
2001 43 45 57 52 58 54 61 48 55 51 70 55
2002 75 76 91 58 65 53 61 55 65 57 59 43
2003 73 55 57 55 62 48 55 66 66 75 54 75
2004 58 70 64 62 42 42 26 44 53 65 72 53
2005 73 59 68 69 64 66 65 62 78 79 75 68
2006 57 69 63 50 46 64 54 71 64 68 72 76
2007 96 70 70 75 67 58 62 60 64 59 57 49
2008 24 36 72 53 50 48 60 44 65 66 66 54
2009 61 53 53 60 65 65 71 66 70 65 77 65
2010 73 79 92 87 75 64 61 65 61 71 79 48


- a 2011-ben közölt értékek, ugyanerről a periódusról:

2011
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1981 49 37 44 24 16 22 29 32 12 5 18 29
1982 1 9 -10 -2 12 0 12 -3 2 2 4 36
1983 47 36 37 27 31 16 11 29 36 10 23 11
1984 23 9 24 4 30 -1 12 11 17 4 -5 -14
1985 16 -12 11 4 6 13 -5 10 6 5 -1 9
1986 22 37 25 19 17 6 6 7 -1 6 2 7
1987 27 39 12 18 17 33 41 19 31 28 23 45
1988 53 37 48 37 39 40 27 32 32 30 0 22
1989 6 30 29 20 7 8 30 26 32 27 9 30
1990 31 30 67 46 37 28 43 24 17 38 37 35
1991 34 45 29 44 31 49 48 38 40 20 19 25
1992 38 34 39 15 23 16 1 0 -12 -5 -8 10
1993 28 29 28 16 17 9 13 2 -1 14 -1 13
1994 22 -7 20 31 16 34 22 15 31 35 38 28
1995 44 71 41 41 20 36 49 39 23 44 38 24
1996 24 48 31 26 20 18 35 47 24 16 34 34
1997 27 33 48 33 31 52 28 34 43 52 57 56
1998 55 83 59 56 66 71 65 63 42 40 45 51
1999 42 60 27 25 22 35 30 28 30 33 29 34
2000 18 53 50 53 31 37 36 39 35 19 28 24
2001 38 41 54 42 52 44 52 47 49 46 65 51
2002 70 70 88 55 56 47 56 46 52 51 50 37
2003 67 50 52 48 53 41 49 63 60 67 49 68
2004 54 67 58 52 35 35 19 42 48 60 66 47
2005 69 55 68 62 55 58 54 57 67 72 64 63
2006 48 63 58 45 41 54 42 64 54 60 64 72
2007 88 63 64 67 61 53 56 55 52 55 48 39
2008 15 25 65 43 41 34 54 36 53 56 58 48
2009 54 46 47 48 55 61 65 55 65 60 67 60
2010 69 75 85 76 65 56 49 53 54 63 72 43

és végül a különbségek:

2016-2011
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1981 7 4 4 7 9 8 5 2 5 8 3 12
1982 8 5 9 11 4 5 1 11 13 11 10 6
1983 5 4 5 3 4 2 4 1 2 5 7 6
1984 7 9 5 4 3 5 4 4 2 10 9 8
1985 5 5 6 7 11 4 4 4 8 6 10 6
1986 8 2 4 7 9 6 7 5 3 8 9 9
1987 9 7 5 6 8 3 4 9 8 4 1 2
1988 4 4 1 8 5 2 8 14 9 9 13 12
1989 9 5 7 13 10 6 3 9 4 5 12 7
1990 9 11 9 9 9 10 0 5 13 4 9 7
1991 8 5 6 8 8 5 3 4 10 12 12 7
1992 6 8 8 9 9 8 12 9 12 16 12 12
1993 9 10 7 11 9 14 15 11 12 9 8 6
1994 8 11 6 10 12 7 9 8 0 6 8 8
1995 6 6 3 6 8 8 -2 8 11 4 6 5
1996 3 1 2 11 9 8 0 1 2 4 7 6
1997 5 4 3 4 7 2 7 8 12 12 8 3
1998 6 6 4 7 4 7 5 4 3 6 5 5
1999 6 6 7 8 10 2 11 6 13 10 12 12
2000 8 5 9 6 8 6 6 4 7 11 5 6
2001 5 4 3 10 6 10 9 1 6 5 5 4
2002 5 6 3 3 9 6 5 9 13 6 9 6
2003 6 5 5 7 9 7 6 3 6 8 5 7
2004 4 3 6 10 7 7 7 2 5 5 6 6
2005 4 4 0 7 9 8 11 5 11 7 11 5
2006 9 6 5 5 5 10 12 7 10 8 8 4
2007 8 7 6 8 6 5 6 5 12 4 9 10
2008 9 11 7 10 9 14 6 8 12 10 8 6
2009 7 7 6 12 10 4 6 11 5 5 10 5
2010 4 4 7 11 10 8 12 12 7 8 7 5

     Ahogy sejtettük, itt már a pozitív számok vannak többségben,  szóval 2016-ban a NASA úgy gondolja, hogy a 2011-ben közölt értékeket alábecsülte és meg kell növelni ezeket, vagyis MELEGETIK a jelent. Az mondják nem mindig melegítik! Tényleg, van EGY (EGYETLENEGY) érték, amely negatív: 1995 júliusa! Szóval, 355 érték növekedett, van 4 zérónk, és 1 csökkent!  Világos, növeltek is meg csökkentettek is, tehát semmi szándékosság és semmi furcsa nincs ebben!
Ha átlagot számolunk, az  0,069 °C-ot jelent az 5 év alatt.
     Összegezve, a múlt  0,05°C-al hűlt, a jelen 0,069 °C-al melegedett, ez azt jelenti, hogy a 2 periódus különbsége 5 év alatt 0,119 °C-al változott. Ez azt jelenti, hogy a NASA 5 év alatt ennyi plusz melegedést vitt be az előző adatokba.
     Felmerül a kérdés, hogy mióta tart ez a "korrekció" és mekkora lehet a fiktív melegedés? Ha 10 éve, és ugyanekkora a beavatkozás, akkor az már 0,238 °C. Ha 100 évig számolnának ugyanígy, akkor sikerülne + 2,38 °C plusz melegedést bevinni az eredeti adatsorba. Sajnos, az átlagember számára nem állnak rendelkezésre pontos, eredeti mérési adatok, így csak saccolni lehet, hogy ez az 5 év alatt tetten ért módszer, mennyire van esetleg jelen más intervallumokban is.
     Ha adataink nincsenek is (nem férünk hozzá régi hőmérsékleti adatbázisokhoz), vannak  azért régi grafikonok (lásd előző bejegyzés) , amelyek támpontul szolgálhatnak a régebbi módosítgatások mértékéről: 
     Egy 1975-ben publikált grafikon az északi féltek globális hőmérsékletéről a National Academy of Science által, a következőképpen néz ki:
(forrás: https://ia801806.us.archive.org/7/items/understandingcli00unit/understandingcli00unit.pdf)


     Ezen szépen kirajzolódik az előző melegedési ciklus, ami a 30-as évek végére érte el a csúcsát, és ami még figyelemreméltó, hogy az 1970-es évekre a hőmérséklet visszaesett az 1910-es évek szintjére.
    Mai grafikonokon, adatsorokban a nyomát sem látjuk ennek a 0,7 fokos lehűlésnek, itt van pl. a GISS legutóbbi adatsora alapján készült grafikon, szintén az északi félteke adatai alapján (forrás: http://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata_v3/ZonAnn.Ts+dSST.txt ):


A két grafikon 1880-1980 közötti részét egymásra rakva, jól látszik a változtatás:

     Emlékszünk a Climategate botrány alkalmával kiszivárogtatott levelekre (http://klimahiszteria.blogspot.ro/2016/06/napi-erdekesseg-13.html), amelyben az egyik tudós azt kéri a másiktól, hogy jó lenne az 1940 körüli kiugrást eltüntetni valahogy  ("It would be good to remove at least part of the 1940s blip")  ? Hát, világosan látszik, hogy a kérést készséggel teljesítették, míg a 2 görbe alakja nagyjából megegyezik egy kb. 0,3 fokos különbséggel 1900-1940 között, addig a kiugrásnál a kék (mostani) grafikon lefele megy, és 0,5 fokos különbség van a 2 érték között:


Ezek egyértelmű bizonyítékok arra, hogy valamilyen érdekcsoportnak világos célja a jelenleg zajló (nagyrészt természetes eredetű) felmelegedés felnagyítása és a klímahisztéria fenntartása.